Laboratoriumonderzoek, INR (trombosedienst), ECG, griepvaccinatie, rijbewijskeuring, controle van bloeddruk, diabetes en astma/COPD, check-ups en kleine chirurgie.

00351 289 50 80 55